Skolbloggen

Skolbloggen

Förädramöte ht 13

FörädramötenPosted by lärare Wed, October 09, 2013 14:36:01

Uppslutningen på årets föräldramöte var låg. Det här är lite av vad som behandlades och de åsikter de närvarande hade på det.

Minnesannteckningar Föräldramöte ht 2013 2/10

Skolaprojekt:
Skapande skola, drama, teater

Önskemål hemsidan:
Bilder på vikarierna/resurserna

Övrigt:
Maila ut schemat i elektronisk form till föräldrarna istället för att lägga ut det på nätet.

Städrelaterat:
Önskemål om att rengöringsmedlen tas bort och ersätts med såpa (miljöhänsyn)
Uppdatera städinstruktionerna, vad gäller med desinfektionsmedel, förslag om att vi lärare ska kunna kommunicera aktuella städönskemål till de som städar.
Önskemål från någon i städgruppen. Det är dåligt undan plockat! Andra i gruppen tycker att det är bra och att det har blivit mycket bättre.

Utemiljön:
Isen, George? Sandra kontaktar honom om han kan lära henna isen.

Innemiljön:
Förslag om mysigare belysning, som komplement till alla lysrör. Vem?
Ventilation i F-klassrummet dålig, Hans-Erik tittade på det och det har blivit mycket bättre.
Önskemål om egen in/utgång till F-klass

Hans-Erik erbjöd att barnen kunde få prova på/ älgjakt. Det tackar vi för och undersöker om det är möjligt.

slutFöräldramöte 2012-10-17

FörädramötenPosted by lärare Thu, October 18, 2012 15:57:13

Här är en sammanfattning av föräldramötet.

· Nya skolsköterskan Maritha Svenningsson var här och presenterade sig. Henne kan man nå mån-fre på tlf: 0250-552235 och på mail: maritha.svenningsson@orsa.se

· Klassassistenterna i klass 4-6, Sanna och Frida, presenterades.

· Skolhälsan, navet presenterades. Vi berättade om vilka vi samarbetade med och att vi har ett elevhälsoteam som träffas vid behov då vi lärare behöver råd eller stöttning i någon elevfråga.

· Kontaktuppgifter. Skolans mail: skattungefriskola@live.se och tlf: 070-583 45 77. Sjukanmälan görs på sms/mail/telefonsamtal innan skolans första lektion. Om en elev ska vara ledig så ska ledighetsansökan lämnas in minst en vecka innan ledighetsansökan så vi lärare hinner göra i ordning eventuella läxor.

· Energiutmaningen. Vi på skolan är med i en energiutmaning där vi jobbar med just energi både praktiskt och teoretiskt.

· Skolans hemsida är nu igång och där kan ni hitta diverse dokument och veckobrev bland annat. Adressen: www.skattungefriskola.se

· Skolans planer. Rektorn berättad om de olika planerna vi har på skolan, bland annat kvalitetsredovisningen.

· Trivselregler. Vi har i klasserna diskuterat och tagit fram trivselregler för det här läsåret. Dessa presenterade vi för er föräldrar och ni fick ge synpunkter på dem.

· Läxor och frukt. Vi tog upp varför vi på skolan har läxor. Det handlar bland annat om extra träning för eleverna och även en chans för er föräldrar att visa att skolan är viktig och att vi samarbetar. Många elever behöver stöttning i läxor och ni behöver inte vara expert på ämnet utan det handlar om att finnas där och klura tillsammans.

Vi lärare tog upp att många av eleverna är väldigt hungriga vid första rasten och det är bra om de har med sig något att äta, en frukt eller en smörgås. Många har inget med sig och köket har erbjudit frukt för dom som glömt. Det har nu blivit en kostnadsfråga då många av eleverna inte tar med sig frukt när det finns här och vi har diskuterat med de föräldrar som var här och kommit fram till att de som vill betalar in en summa varje månad så ser köket till att det finns frukt för deras barn varje dag. Vi återkommer med summa och kontonumret.

· Komet. Det är en föräldrautbildning som kommunen erbjuder. Den är gratis och det handlar om 11 träffar. Det är för åldern 3-11 år bygger på att öka föräldrars positiva samspel med sina barn. Mer information finns på skolan.

· Cykelbana, hinderbana, byggmaterial mm. Eleverna har länge önskat sig en cykelbana och en hinderbana och detta var det några föräldrar som var intresserade av att hjälpa till med. Sandra är samordnare för det. En förälder kom med förslaget att om man rensar ur leksakslådan (eller köket för den delen då de leker mycket restaurang) så kan man lämna hit det som man sorterat ut.